Zijn duiven een beschermde diersoort?

Zijn duiven een beschermde diersoort?

Duiven, vaak gezien als een symbool van vrede, zijn een alomtegenwoordig zicht in stedelijke landschappen. Met hun aanwezigheid komen echter vragen op over hun beschermingsstatus en de wettelijke kaders rondom duivenoverlast. In dit artikel zullen we de beschermingsstatus van duiven in Nederland onder de loep nemen en de toegestane methoden om eventuele problemen aan te pakken, zonder afbreuk te doen aan de wet of het welzijn van de dieren.


Key Takeaways

Vraag Antwoord
Zijn duiven beschermd? Alle duivensoorten, behalve de stadsduif, zijn beschermd in Nederland.
Mag u stadsduiven doden bij overlast? Nee, ook bij stadsduiven geldt dat ze niet zomaar gevangen of gedood mogen worden.
Welke methoden zijn toegestaan? Preventieve maatregelen zoals duivenpinnen en humane verjagingsmethoden zijn toegestaan en aangeraden.


De Beschermingsstatus van Duiven

In Nederland is de beschermingsstatus van duivensoorten gereguleerd door de Wet natuurbescherming. Dit brengt verwarring met zich mee, omdat niet alle duivensoorten dezelfde bescherming genieten. De stadsduif, die vaak als overlast wordt ervaren, valt buiten deze specifieke bescherming. Echter, dit betekent niet dat er geen regels zijn voor hoe met deze vogels om te gaan. Het is illegaal om stadsduiven zonder geldige reden te vangen of te doden.


Duivenoverlast: Wat Mag Wel?

Wanneer duiven overlast veroorzaken, zijn er verschillende methoden om dit op een humane wijze te beheren:

 • Preventie: Het installeren van duivenpinnen om te voorkomen dat duiven landen op ongewenste plekken.
 • Verjaging: Het toepassen van niet-schadelijke verjagingsmethoden om duiven weg te houden van bepaalde gebieden.
 • Voorlichting: Informeren over de leefgewoonten van duiven om een beter begrip te krijgen van waarom ze bepaalde plekken kiezen om te verblijven.


Een Verantwoorde Aanpak

Het is onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met de dieren in onze omgeving. Dit betekent dat we, zelfs in het geval van overlast, op zoek moeten gaan naar oplossingen die zowel effectief als ethisch zijn.


Conclusie

De aanwezigheid van duiven in onze stedelijke omgeving vereist een evenwichtige benadering die zowel de wettelijke beschermingsstatus respecteert als de menselijke behoefte om overlast te beperken. Door gebruik te maken van humane en wettelijk toegestane methoden zoals duivenpinnen, kunnen we een harmonieuze co-existentie bevorderen. Voor een dieper inzicht in effectieve duivenbestrijdingsmethoden, verwijzen we u naar onze complete gids over duivenbestrijding.

Verder is het van belang om geïnformeerd te blijven over de redenen waarom duiven bepaalde gebouwen kiezen om te verblijven en hoe dit kan worden voorkomen. Lees meer hierover in ons artikel: Waarom duiven jouw gebouw uitkiezen en hoe je dit voorkomt. Met kennis en respect voor onze gevederde buren kunnen we werken aan een duurzame oplossing voor iedereen.

Terug naar blog
 • Waarom is het belangrijk om een ongedierteprobleem snel aan te pakken?

  Waarom is het belangrijk om een ongedierteprobl...

  Belangrijkste redenen om snel actie te ondernemen Voorkomen van gezondheidsrisico's zoals ziekten en allergieën Beperken van materiële schade aan eigendommen en bezittingen Voorkomen van voedselbesmetting en voedselvergiftiging Verminderen van brandrisico...

  Waarom is het belangrijk om een ongedierteprobl...

  Belangrijkste redenen om snel actie te ondernemen Voorkomen van gezondheidsrisico's zoals ziekten en allergieën Beperken van materiële schade aan eigendommen en bezittingen Voorkomen van voedselbesmetting en voedselvergiftiging Verminderen van brandrisico...

 • De cruciale rol van vogels bij het beheersen van insectenpopulaties

  De cruciale rol van vogels bij het beheersen va...

  Belangrijkste punten Vogels zijn afhankelijk van insecten als voedselbron, vooral tijdens de broedtijd De dramatische afname van insectenpopulaties heeft een directe impact op vogelsoorten Vogelsoorten zoals akker- en weidevogels worden...

  De cruciale rol van vogels bij het beheersen va...

  Belangrijkste punten Vogels zijn afhankelijk van insecten als voedselbron, vooral tijdens de broedtijd De dramatische afname van insectenpopulaties heeft een directe impact op vogelsoorten Vogelsoorten zoals akker- en weidevogels worden...

 • Hoe gebruik je natuurlijke vijanden voor biologische ongediertebestrijding?

  Hoe gebruik je natuurlijke vijanden voor biolog...

  Belangrijkste punten 1. Identificeer de plaag die je wilt bestrijden 2. Kies de juiste natuurlijke vijand voor die plaag 3. Pas de natuurlijke vijand correct toe, afhankelijk van het type...

  Hoe gebruik je natuurlijke vijanden voor biolog...

  Belangrijkste punten 1. Identificeer de plaag die je wilt bestrijden 2. Kies de juiste natuurlijke vijand voor die plaag 3. Pas de natuurlijke vijand correct toe, afhankelijk van het type...

1 van 3