duif op het dak

Waarom duiven jouw gebouw uitkiezen (en hoe je dit voorkomt)

Duiven zijn mooie vogels om naar te kijken, maar ze kunnen voor overlast zorgen als ze besluiten om jouw gebouw als hun nestplaats te kiezen. Het is belangrijk om te begrijpen waarom duiven gebouwen uitkiezen en hoe je dit kunt voorkomen om schade aan je eigendom en gezondheidsrisico's te vermijden.

Veel gebouwen bieden ideale nestelplekken voor duiven. Ze vinden er beschutting tegen de elementen en er zijn genoeg voedselbronnen in de buurt. Bovendien hebben duiven de neiging om naar dezelfde plek terug te keren om te nestelen, wat kan leiden tot een grote populatie duiven bij jouw gebouw.

Gelukkig zijn er manieren om duivenoverlast te voorkomen en je eigendom te beschermen. In dit artikel bespreken we enkele nuttige tips en adviezen over het voorkomen van duivenoverlast en hoe je duiven op een diervriendelijke manier kunt bestrijden.

Belangrijkste leerpunten:

 • Duiven kunnen voor grote overlast zorgen als ze ervoor kiezen om zich in jouw gebouw te nestelen
 • Veel gebouwen bieden ideale nestplaatsen voor duiven om te kunnen nestelen
 • Door preventieve maatregelen te nemen en professionele duivenbestrijdingsexperts in te schakelen, kun je duivenoverlast voorkomen en je eigendom beschermen.


Waarom kiezen duiven gebouwen uit?

Duiven hebben de neiging om gebouwen uit te kiezen als nestplaats om verschillende redenen. Gebouwen bieden beschutting tegen weersomstandigheden en roofdieren, terwijl ze ook een verhoogd uitzicht bieden op voedselbronnen. Daarnaast hebben duiven de neiging om terug te keren naar dezelfde nestplaats, wat gebouwen een aantrekkelijke optie maakt vanwege hun stabiliteit.

Echter kan dit voor de eigenaar van het gebouw voor overlast zorgen. Duiven kunnen chirurgisch beschadigingen veroorzaken aan gebouwen, door het nestelen onder dakpannen of in dakgoten. Dit kan vervolgens leiden tot lekkages en andere vormen van schade.

Verder kunnen duiven via hun uitwerpselen verschillende ziektes verspreiden en de hygiëne van gebouwen aantasten. Het is daarom belangrijk om maatregelen te nemen om duivenoverlast te voorkomen en te bestrijden.


Nestelgedrag van duiven

Duiven hebben een sterk nestelgedrag en bouwen hun nesten het liefst op beschutte, rustige en veilige plaatsen zoals gebouwen. Het nestelen begint meestal in het voorjaar, wanneer de dagen langer worden en het warmer wordt. Tijdens het broedseizoen leggen duiven meestal 2 eieren.

Duiven hebben de neiging om jaar na jaar op dezelfde plek te broeden en hun nesten kunnen erg groot worden. Het nestelen van duiven in gebouwen kan echter leiden tot ernstige overlast, bijvoorbeeld door geluidsoverlast of stank. Daarnaast kan het nestelgedrag van duiven leiden tot schade, zoals beschadigde dakbedekking, gootwerk en gevelbekleding.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat duiven beschermde vogels zijn en dat het verstoren van hun nesten of het vernietigen van eieren of jongen verboden is. Probeer daarom altijd op een humane manier om te gaan met duivenoverlast door het nemen van preventieve maatregelen of het inschakelen van professionele duivenbestrijders.


Gevolgen van duivenoverlast

Duivenoverlast kan leiden tot ernstige gebouwschade en gezondheidsrisico's. De uitwerpselen van duiven kunnen corrosief zijn en leiden tot beschadiging van oppervlakken en gebouwen, zoals daken en balkons. Daarnaast kunnen ze ook de ventilatiesystemen verstoppen en leiden tot verstoppingen, wat tot hogere onderhoudskosten kan leiden.

Bovendien kunnen duiven ziektes verspreiden, zoals salmonella en E.coli. Hun uitwerpselen kunnen ook allergische reacties veroorzaken bij mensen en astma verergeren. Bij grote aantallen duiven kan de geur van hun uitwerpselen ook ondraaglijk worden.

Het is daarom van cruciaal belang om duivenoverlast zo snel mogelijk aan te pakken en te zorgen voor een duurzame oplossing. Zorg voor regelmatige reiniging van de duivenuitwerpselen en onderneem actie om de duiven te weren en hun nesten te verwijderen.


Duivenbestrijdingstechnieken

Er zijn verschillende technieken en methoden beschikbaar om duivenoverlast te bestrijden en te voorkomen. Hier zijn enkele effectieve duivenbestrijdingstechnieken:

Techniek Beschrijving
Netten Plaatsen van netten over gebouwen om te voorkomen dat duiven landen en nestelen op daken en balkons.
Duivenpinnen Plaatsen van duivenpinnen op gebouwen om te voorkomen dat duiven landen en nestelen op richels en dakranden.
Elektrische schokken Plaatsen van apparaten die elektrische schokken afgeven op plekken waar duiven landen en nestelen.
Ultrasone geluiden Plaatsen van apparaten die ultrasone geluiden afgeven om duiven af te schrikken.
Laser Gebruik van lasers om duiven af te schrikken en te voorkomen dat ze landen en nestelen op gebouwen.

Daarnaast is het belangrijk om preventieve maatregelen te nemen om duivenoverlast te voorkomen. Enkele preventieve maatregelen zijn:

 • Het afsluiten van openingen en gaten in gebouwen om te voorkomen dat duiven nestelen.
 • Het regelmatig schoonmaken van gebouwen om te voorkomen dat duiven aantrekkelijke plekken vinden om te nestelen.
 • Het plaatsen van voederbakken op plekken ver van het gebouw om te voorkomen dat duiven naar het gebouw worden gelokt.

Het is belangrijk om te weten dat niet alle duivenbestrijdingstechnieken even effectief zijn voor elk type gebouw. Het is daarom raadzaam om professionele hulp in te schakelen om de meest geschikte techniek te kiezen en de duivenbestrijding zo effectief mogelijk te laten verlopen.


Preventieve maatregelen voor duivenoverlast

Duiven zijn een veelvoorkomend probleem voor gebouweigenaren en kunnen leiden tot ernstige overlast. Gelukkig zijn er preventieve maatregelen die je kunt nemen om duiven van je eigendom weg te houden en zo overlast te voorkomen.

Een van de meest effectieve maatregelen die je kunt nemen is het plaatsen van duivenpinnen op plekken waar de duiven graag zitten of nestelen. Deze pinnen zijn onschadelijk voor de duiven, maar voorkomen dat ze zich kunnen nestelen op jouw eigendom.

Een andere preventieve maatregel is het afsluiten van openingen en gaten waar duiven doorheen kunnen. Hierbij kun je denken aan ventilatieopeningen, dakranden en schoorstenen. Zorg er ook voor dat er geen voedselresten in de buurt van je gebouw liggen, dit trekt duiven aan.

Verder kun je ook gebruik maken van visuele afschrikmiddelen zoals reflecterende strips en nep-roofvogels om duiven weg te houden. Het is wel belangrijk om af te wisselen tussen verschillende methoden, omdat duiven snel wennen aan dezelfde afschrikmiddelen.

Als je overweegt om preventieve maatregelen te nemen, is het verstandig om advies te vragen aan een professionele duivenbestrijder. Zij hebben de expertise en ervaring om jouw gebouw te inspecteren en te adviseren over de beste preventieve maatregelen voor jouw situatie.


Duivenbestrijding en wetgeving

Bij het bestrijden van duivenoverlast is het van groot belang om rekening te houden met de geldende wetgeving met betrekking tot beschermde diersoorten. Duiven worden in Nederland beschermd door de Wet natuurbescherming en mogen niet zonder meer gedood of verjaagd worden.

Dit betekent dat er verschillende regels zijn waaraan je je moet houden als je duiven wilt bestrijden. Zo moet je altijd eerst proberen om duivenoverlast te voorkomen door bijvoorbeeld het plaatsen van netten of het dichten van gaten en kieren. Als dit niet mogelijk is, moet je eerst een ontheffing aanvragen bij de Provincie voordat je duiven mag bestrijden.

Bij het bestrijden van duiven mag alleen gebruik worden gemaakt van bestrijdingsmethoden die voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de Wet natuurbescherming. Hierbij moet je denken aan het gebruik van vogelwerende gel, het plaatsen van schrikdraad of het inzetten van valkeniers. Het gebruik van bepaalde bestrijdingsmethoden, zoals vergif of het afschieten van duiven, is verboden.

Als je twijfelt over de wetgeving met betrekking tot duivenbestrijding, is het verstandig om contact op te nemen met een professional op het gebied van duivenbestrijding. Zij kunnen je adviseren over welke maatregelen je kunt nemen binnen de geldende wetgeving.


Alternatieve oplossingen voor duivenoverlast

Naast traditionele duivenbestrijdingstechnieken zijn er ook alternatieve oplossingen beschikbaar om duivenoverlast aan te pakken. Deze oplossingen zijn niet alleen effectief, maar ook duurzaam en diervriendelijk.

Een van de meest populaire alternatieve oplossingen is het gebruik van duivenpinnen. Deze pinnen, die op strategische locaties op het gebouw worden geplaatst, voorkomen dat duiven op het dak of andere delen van het gebouw landen en nestelen. Dit is een zeer effectieve oplossing die geen schade toebrengt aan de duiven.

Een andere duurzame oplossing is het plaatsen van duivennetten. Deze dunne netten worden over gebouwen gespannen om te voorkomen dat duiven zich op het dak of andere delen van het gebouw nestelen. Dit is een effectieve oplossing die het gebouw beschermt en tegelijkertijd de duiven niet schaadt.

Tenslotte zijn er ook diervriendelijke oplossingen beschikbaar om duivenoverlast te voorkomen. Zo zijn er speciale duivenhuisvestingen beschikbaar die ervoor zorgen dat de duiven een veilige en beschermde omgeving hebben om te nestelen. Daarnaast kan het plaatsen van voederbakken en drinkbakken op strategische locaties ervoor zorgen dat duiven minder snel geneigd zijn om het gebouw te gebruiken als nestplaats.

Al deze alternatieve oplossingen zijn niet alleen effectief, maar ook duurzaam en diervriendelijk. Ze bieden een uitstekende manier om duivenoverlast aan te pakken zonder dat hierbij schade wordt toegebracht aan de duivenpopulatie of het milieu.


Conclusie

Als je een gebouw bezit of beheert, is het belangrijk om je bewust te zijn van de mogelijkheid van duivenoverlast. Duiven hebben de neiging om gebouwen te kiezen als nestplaats vanwege de beschutting en bescherming die het biedt tegen roofdieren.

Het nestelgedrag van duiven kan leiden tot gebouwschade en gezondheidsrisico's voor de bewoners. Het is daarom essentieel om preventieve maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van duivenpinnen en het blokkeren van eventuele openingen waar duiven doorheen kunnen. Het inschakelen van professionele duivenbestrijdingsexperts is ook een goed idee als de duivenoverlast ernstig is of als je niet zeker weet hoe je het probleem moet oplossen.

Bij het bestrijden van duivenoverlast is het belangrijk om rekening te houden met de geldende wetgeving. Duiven zijn namelijk beschermde diersoorten en het is daarom belangrijk om binnen de regels te blijven.

Er zijn alternatieve oplossingen beschikbaar om duivenoverlast aan te pakken, zoals het plaatsen van duurzame en diervriendelijke nestkasten. Het is belangrijk om te benadrukken dat duivenoverlast voorkomen beter is dan genezen. Door preventieve maatregelen te nemen, kun je voorkomen dat duiven zich nestelen op jouw gebouw en de daaruit voortvloeiende overlast, schade en gezondheidsrisico's vermijden.

Met deze kennis en de juiste maatregelen kun je de duivenpopulatie onder controle houden en je eigendom beschermen tegen duivenoverlast.


FAQ

Q: Waarom duiven je gebouw uitkiezen (en hoe je dit voorkomt)?

A: Duiven kiezen gebouwen uit als nestplaats om verschillende redenen, zoals beschutting en beschikbaar voedsel. Om duivenoverlast te voorkomen, is het belangrijk om preventieve maatregelen te nemen, zoals het afsluiten van potentiële nestplaatsen en het schoonhouden van je omgeving.

Q: Waarom kiezen duiven gebouwen uit?

A: Duiven hebben de neiging om gebouwen uit te kiezen als nestplaats vanwege de beschutting en beschikbaarheid van voedsel. Dit kan leiden tot overlast, zoals geluidsoverlast, vervuiling en schade aan gebouwen.

Q: Wat is het nestelgedrag van duiven?

A: Duiven bouwen nesten op verschillende plekken, zoals dakgoten, balkons en schoorstenen. Ze geven de voorkeur aan platte, beschutte en rustige locaties. Het broedseizoen van duiven loopt van maart tot augustus.

Q: Wat zijn de gevolgen van duivenoverlast?

A: Duivenoverlast kan leiden tot schade aan gebouwen, zoals verontreiniging door uitwerpselen, verstopping van afvoerkanalen en beschadiging van dakbedekking. Daarnaast kunnen duiven ziektes verspreiden en allergische reacties veroorzaken bij mensen.

Q: Welke duivenbestrijdingstechnieken zijn er?

A: Er zijn verschillende technieken beschikbaar om duivenoverlast te bestrijden, zoals het plaatsen van duivenpinnen, het gebruik van netten en het installeren van elektrische schrikdraad. Daarnaast kan het ook helpen om de omgeving minder aantrekkelijk te maken voor duiven door voedselbronnen af te sluiten.

Q: Waarom is professionele duivenbestrijding belangrijk?

A: Het inschakelen van professionele duivenbestrijdingsexperts is belangrijk als de duivenoverlast ernstig is. Zij hebben de kennis en ervaring om effectieve oplossingen te bieden en kunnen de duiven op een humane manier bestrijden.

Q: Welke preventieve maatregelen kan ik nemen tegen duivenoverlast?

A: Om duivenoverlast te voorkomen, kun je preventieve maatregelen nemen, zoals het afsluiten van potentiële nestplaatsen, het plaatsen van vogelwerende netten en het schoonhouden van je omgeving om voedselbronnen te verminderen.

Q: Wat zijn de wetten en regels rondom duivenbestrijding?

A: Bij duivenbestrijding is het belangrijk om rekening te houden met de geldende wetgeving met betrekking tot beschermde diersoorten. Het is raadzaam om samen te werken met een professionele duivenbestrijdingsdienst die op de hoogte is van de regels en de juiste procedures volgt.

Q: Zijn er alternatieve oplossingen voor duivenoverlast?

A: Naast traditionele duivenbestrijdingstechnieken zijn er ook alternatieve oplossingen beschikbaar, zoals het plaatsen van vogelvriendelijke broedplekken en het gebruik van geluidssystemen om duiven af te schrikken. Deze benaderingen zijn vaak duurzamer en diervriendelijker.

Terug naar blog
 • Waarom is het belangrijk om een ongedierteprobleem snel aan te pakken?

  Waarom is het belangrijk om een ongedierteprobl...

  Belangrijkste redenen om snel actie te ondernemen Voorkomen van gezondheidsrisico's zoals ziekten en allergieën Beperken van materiële schade aan eigendommen en bezittingen Voorkomen van voedselbesmetting en voedselvergiftiging Verminderen van brandrisico...

  Waarom is het belangrijk om een ongedierteprobl...

  Belangrijkste redenen om snel actie te ondernemen Voorkomen van gezondheidsrisico's zoals ziekten en allergieën Beperken van materiële schade aan eigendommen en bezittingen Voorkomen van voedselbesmetting en voedselvergiftiging Verminderen van brandrisico...

 • De cruciale rol van vogels bij het beheersen van insectenpopulaties

  De cruciale rol van vogels bij het beheersen va...

  Belangrijkste punten Vogels zijn afhankelijk van insecten als voedselbron, vooral tijdens de broedtijd De dramatische afname van insectenpopulaties heeft een directe impact op vogelsoorten Vogelsoorten zoals akker- en weidevogels worden...

  De cruciale rol van vogels bij het beheersen va...

  Belangrijkste punten Vogels zijn afhankelijk van insecten als voedselbron, vooral tijdens de broedtijd De dramatische afname van insectenpopulaties heeft een directe impact op vogelsoorten Vogelsoorten zoals akker- en weidevogels worden...

 • Hoe gebruik je natuurlijke vijanden voor biologische ongediertebestrijding?

  Hoe gebruik je natuurlijke vijanden voor biolog...

  Belangrijkste punten 1. Identificeer de plaag die je wilt bestrijden 2. Kies de juiste natuurlijke vijand voor die plaag 3. Pas de natuurlijke vijand correct toe, afhankelijk van het type...

  Hoe gebruik je natuurlijke vijanden voor biolog...

  Belangrijkste punten 1. Identificeer de plaag die je wilt bestrijden 2. Kies de juiste natuurlijke vijand voor die plaag 3. Pas de natuurlijke vijand correct toe, afhankelijk van het type...

1 van 3