Steenmarters in de winter: hoe overleven ze?

Steenmarters in de winter: hoe overleven ze?

Steenmarters zijn fascinerende dieren. Ze behoren tot de marterfamilie en zijn ongeveer even groot als een slanke kat. Steenmarters hebben een bruine vacht met een witte keelvlek. In de winter kunnen deze dieren echter ook voor overlast zorgen, vooral in stedelijke gebieden. Maar hoe overleven steenmarters eigenlijk de winter? In dit artikel zullen we de overlevingsstrategieën van steenmarters in de winter bespreken en hoe we overlast kunnen voorkomen.


Wat leer je over steenmarters in de winter?

 • Wat steenmarters zijn en waarom ze in de winter voor overlast kunnen zorgen.
 • Welke voedselbronnen steenmarters aantrekken en hoe ze voedsel verzamelen en opslaan voor de winter.
 • De overlevingsstrategieën van steenmarters in de winter en hoe deze overlast kunnen veroorzaken.
 • Effectieve maatregelen om overlast door steenmarters te voorkomen, zoals het afdichten van toegangspunten en het gebruik van fijnmazig gaas.
 • De wet- en regelgeving rondom steenmarters, inclusief de hoge boetes en gevangenisstraf voor illegaal vangen of doden van steenmarters zonder vergunning.

Wat zijn steenmarters?

Voordat we ingaan op de overlevingsstrategieën van steenmarters in de winter, is het belangrijk om te begrijpen wat steenmarters precies zijn. Steenmarters (Martes foina) zijn beschermde diersoorten in Nederland & België. Ze hebben een gevarieerd dieet en voeden zich met verschillende dieren en planten. Over het algemeen eten ze knaagdieren, zoals muizen en ratten, maar ook vogels, eieren, insecten, kikkers en regenwormen. In de winter kunnen steenmarters echter voor overlast zorgen, vooral wanneer ze in stedelijke gebieden terechtkomen.


Waarom kunnen steenmarters in de winter voor overlast zorgen?

Steenmarters kunnen in de winter voor overlast zorgen om verschillende redenen. Ten eerste zoeken steenmarters beschutting in warme en droge plaatsen, zoals zolders, schuren en garages. Hierdoor kunnen ze geluidsoverlast en geurproblemen veroorzaken. Bovendien voeden steenmarters zich met voedsel dat ze eerder hebben verzameld en opgeslagen. Dit kan leiden tot schade aan voedselvoorraden in bijvoorbeeld schuren of voertuigen.


Het belang van begrijpen hoe steenmarters de winter overleven

Om overlast door steenmarters in de winter te voorkomen, is het essentieel om te begrijpen hoe deze dieren de winter overleven. Door hun overlevingsstrategieën te begrijpen, kunnen we effectieve maatregelen nemen om overlast te verminderen. Daarnaast is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving met betrekking tot steenmarters, zodat we geen illegale handelingen verrichten.

steenmarter neemt voedsel mee in holletje

 

Voedselbronnen in de winter

In de winter trekken bepaalde voedselbronnen steenmarters aan. Steenmarters zijn omnivoren en hebben een breed dieet. Ze kunnen zich voeden met knaagdieren, vogels, eieren, insecten, kikkers, regenwormen en zelfs planten. Deze verscheidenheid aan voedselbronnen maakt steenmarters flexibel en in staat om zich aan te passen aan verschillende omstandigheden.

Voedselbron Beschrijving
Knaagdieren Muizen, ratten
Vogels en eieren Kleine vogels en hun eieren
Insecten Kevers, motten, vlinders
Kikkers Kleine amfibieën
Regenwormen Grondwormen
Planten Fruit, bessen, zaden

Hoe verzamelen steenmarters voedsel en slaan ze het op voor de winter?

Steenmarters verzamelen en slaan voedsel op voor de winter. Ze kunnen grote hoeveelheden voedsel verzamelen en verstoppen op verschillende locaties, zoals holle bomen of onder de vloeren van gebouwen. Dit stelt hen in staat om tijdens de wintermaanden voldoende voedsel te hebben. Het vermogen van steenmarters om voedsel op te slaan is een belangrijk onderdeel van hun overlevingsstrategie in de winter.

Overlevingsstrategie Beschrijving
Voedsel verzamelen Steenmarters verzamelen grote hoeveelheden voedsel.
Voedsel opslaan Ze verstoppen het voedsel op verschillende locaties.

steenmarter neemt voedsel mee in holletje

Preventieve maatregelen om overlast te voorkomen

Om overlast door steenmarters in de winter te voorkomen, kunnen verschillende preventieve maatregelen worden genomen. Het afdichten van mogelijke toegangspunten naar gebouwen is een effectieve manier om te voorkomen dat steenmarters binnendringen. Dit kan worden gedaan door scheuren en gaten in muren en daken te dichten. Het gebruik van fijnmazig gaas op ventilatieopeningen en andere ingangen kan ook voorkomen dat steenmarters toegang krijgen tot gebouwen. Daarnaast is het belangrijk om ervoor te zorgen dat gebouwen goed geventileerd zijn en dat vocht goed wordt afgevoerd, omdat steenmarters vochtige en warme omgevingen vermijden.

Maatregel Beschrijving
Afdichten van toegangspunten Scheuren en gaten in gebouwen dichten.
Gebruik van fijnmazig gaas Op ventilatieopeningen en andere ingangen plaatsen om steenmarters buiten te houden.
Goede ventilatie en vochtafvoer Zorgen voor een goed geventileerd en droog gebouw.


Ongediertebestrijding in de winter

Afdichten van mogelijke toegangspunten

Het afdichten van mogelijke toegangspunten naar gebouwen is een belangrijke stap in de ongediertebestrijding van steenmarters in de winter. Het controleren en dichten van scheuren, gaten en andere openingen in de muren, daken en vloeren van gebouwen voorkomt dat steenmarters toegang krijgen tot warme en droge plaatsen. Het gebruik van materialen zoals cement of staalwol kan effectief zijn om deze openingen te dichten.

Maatregel Beschrijving
Afdichten van toegangspunten Controleren en dichten van scheuren, gaten en andere openingen in gebouwen.

Gebruik van fijnmazig gaas op ventilatieopeningen en andere ingangen

Naast het afdichten van mogelijke toegangspunten, is het belangrijk om fijnmazig gaas te gebruiken op ventilatieopeningen en andere ingangen. Steenmarters kunnen kleine openingen gebruiken om gebouwen binnen te dringen, dus het plaatsen van fijnmazig gaas op deze openingen voorkomt dat ze toegang krijgen. Het gaas moet stevig en duurzaam zijn om ervoor te zorgen dat steenmarters er niet doorheen kunnen knagen.

Maatregel Beschrijving
Gebruik van fijnmazig gaas Plaatsen van fijnmazig gaas op ventilatieopeningen en andere ingangen om steenmarters buiten te houden.

Zorgen voor goede ventilatie en vochtafvoer

Het zorgen voor goede ventilatie en vochtafvoer in gebouwen is belangrijk bij de bestrijding van steenmarters in de winter. Steenmarters vermijden vochtige en warme omgevingen, dus het handhaven van goede ventilatie en vochtafvoer maakt gebouwen minder aantrekkelijk voor deze dieren. Het regelmatig controleren en onderhouden van het ventilatiesysteem en het oplossen van eventuele vochtproblemen kan helpen om overlast door steenmarters te verminderen.

Maatregel Beschrijving
Goede ventilatie en vochtafvoer Zorgen voor een goed geventileerd en droog gebouw.


Wet- en regelgeving rondom steenmarters

Illegaal vangen of doden van steenmarters zonder vergunning

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving met betrekking tot steenmarters. In Nederland is het verboden om steenmarters te vangen, te verstoren of te doden zonder een speciale vergunning, aangezien ze beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming. Het illegaal vangen of doden van steenmarters kan leiden tot hoge boetes en zelfs gevangenisstraf.

Maatregel Beschrijving
Vergunning aanvragen Alleen met een geldige vergunning mogen er acties ondernomen worden tegen steenmarters. Het aanvragen van een vergunning kan bij de betreffende lokale of regionale autoriteiten.
Informatie inwinnen Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving rondom steenmarters en de mogelijkheden die er zijn voor overlastbestrijding. Lokale natuurbeschermingsorganisaties of de gemeente kunnen hierover informatie verstrekken.

Samenwerken met professionals

Bij ernstige overlast is het raadzaam om samen te werken met professionals in ongediertebestrijding die ervaring hebben met het omgaan met steenmarters. Zij kunnen helpen bij het identificeren van problemen en het opstellen van een plan om overlast te verminderen, terwijl ze tegelijkertijd voldoen aan de wettelijke vereisten.

Maatregel Beschrijving
Inschakelen van professionals Professionals kunnen helpen bij het identificeren en oplossen van problemen met steenmarters, terwijl ze tegelijkertijd zorgen voor naleving van de wet.
Educatieve programma's Professionals kunnen ook educatieve programma's aanbieden om bewoners te informeren over steenmarters en hoe overlast kan worden voorkomen.
Terug naar blog
 • Waarom is het belangrijk om een ongedierteprobleem snel aan te pakken?

  Waarom is het belangrijk om een ongedierteprobl...

  Belangrijkste redenen om snel actie te ondernemen Voorkomen van gezondheidsrisico's zoals ziekten en allergieën Beperken van materiële schade aan eigendommen en bezittingen Voorkomen van voedselbesmetting en voedselvergiftiging Verminderen van brandrisico...

  Waarom is het belangrijk om een ongedierteprobl...

  Belangrijkste redenen om snel actie te ondernemen Voorkomen van gezondheidsrisico's zoals ziekten en allergieën Beperken van materiële schade aan eigendommen en bezittingen Voorkomen van voedselbesmetting en voedselvergiftiging Verminderen van brandrisico...

 • De cruciale rol van vogels bij het beheersen van insectenpopulaties

  De cruciale rol van vogels bij het beheersen va...

  Belangrijkste punten Vogels zijn afhankelijk van insecten als voedselbron, vooral tijdens de broedtijd De dramatische afname van insectenpopulaties heeft een directe impact op vogelsoorten Vogelsoorten zoals akker- en weidevogels worden...

  De cruciale rol van vogels bij het beheersen va...

  Belangrijkste punten Vogels zijn afhankelijk van insecten als voedselbron, vooral tijdens de broedtijd De dramatische afname van insectenpopulaties heeft een directe impact op vogelsoorten Vogelsoorten zoals akker- en weidevogels worden...

 • Hoe gebruik je natuurlijke vijanden voor biologische ongediertebestrijding?

  Hoe gebruik je natuurlijke vijanden voor biolog...

  Belangrijkste punten 1. Identificeer de plaag die je wilt bestrijden 2. Kies de juiste natuurlijke vijand voor die plaag 3. Pas de natuurlijke vijand correct toe, afhankelijk van het type...

  Hoe gebruik je natuurlijke vijanden voor biolog...

  Belangrijkste punten 1. Identificeer de plaag die je wilt bestrijden 2. Kies de juiste natuurlijke vijand voor die plaag 3. Pas de natuurlijke vijand correct toe, afhankelijk van het type...

1 van 3